• Hem
  • Fackliga nätver...
Persongalleri

Fackliga nätverkets ledning

Ted Ejdemo

Luleå Partiets fackliga styrgrupp och aktiv i fackförbundet IF Metall.

Lina El Yafi

Stockholm Partiets fackliga styrgrupp och aktiv i fackförbundet Seko.

Patrik Strand

Malmö Fackligt-politiskt ansvarig och aktiv i fackförbundet Kommunal.

Maria Wåhlin

Göteborg Partiets fackliga styrgrupp och aktiv i fackförbundet Kommunal.

Gunnar Westin

Riks Facklig-politisk sekreterare för Vänsterpartiet, anställd på partikansliets organisationsenhet.