Debatt

Efter förhandlingarnas sammanbrott: Fortsätt kampen mot LAS-utredningen och för ökad anställningstrygghet

LAS-förhandlingarna har kraschat efter att en förenad fackföreningsrörelse avvisat Svenskt Näringslivs krav på urholkade turordningsregler och uppluckring av saklig grund-begreppet vid uppsägningar av personliga skäl. Heder åt LO och PTK:s förhandlare för att man stod på sig och inte gav vika trots hotet om lagstiftning! Det är sammantaget ett styrketecken, som visar på den svenska fackföreningsrörelsens kraft och förmåga att självständigt stå upp för medlemmarnas intressen.

Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har tidigare varit tydliga i sin kritik av LAS-utredningens förslag i det att dessa rubbar den grundläggande balansen på svensk arbetsmarknad – den som i ett av januariavtalets formuleringar skulle värnas. Regeringsföreträdarna var, i samband med utredningens offentliggörande, också tydliga med att man inte har för avsikt att gå fram med dessa förslag. Det var bra, och det är löften som förpliktigar, även om det motsagts av andra uttalanden. På gårdagens presskonferens upprepade Nordmark återigen att regeringen, om parterna inte når en överenskommelse, kommer att gå vidare med utredningens förslag. Det faktum att LAS-utredningen ligger kvar på bordet innebär att hotet knappast kan betraktas som undanröjt.

Det stora skälet till detta är givetvis det skadliga inflytande över politiken som givets centern och liberalerna, som bär den största skulden till dagens situation. Nu förväntar vi oss att regeringen ställer sig på rätt sida: Centern och Liberalerna kan inte väga tyngre än den samlade svenska fackföreningsrörelsen i de fortsatta förhandlingarna om arbetsrätten.

Vi står upp för den svenska modellen där arbetsmarknadens parter fritt förhandlar om löner och anställningsvillkor. Förhandling under hot är ett brott mot denna modell. Nu måste kampen gå vidare.

”Nu ska vi se till att stoppa utredningens förslag”, deklarerade LO:s ordförande Susanna Gideonsson i LO:s pressmeddelande. Vi, fackligt aktiva som engagerat oss i kampanjen för att försvara anställningstryggheten, både hörsammar och uppmanar till uppslutning bakom gemensam kamp för att säkerställa att så sker. Ett sätt att göra det skulle kunna bestå i att varsla om politisk strejk i händelse av att ett lagförslag läggs fram på bordet: Även om en sådan skulle vara kortvarig, skulle det skicka en kraftfull signal till regeringen om att den saknar folkets stöd för åtgärder som försämrar anställningstryggheten.

Också den stundande avtalsrörelsen kan – och bör – bli en arena för kamp mot den utveckling mot ökad otrygghet som LAS-utredningens förslag skulle befästa och fördjupa. Genom att lyfta in krav på skrivningar i kollektivavtalen som fastslår att principen ”först in sist ut” ska gälla på arbetsplatserna – oavsett lagstiftning – kan fackföreningsrörelsen i den svenska modellens anda föregripa eventuella försämringar i LAS.

Avtalsrörelsen är också ett tillfälle där vi tillsammans – med kraften i kollektivets styrka – kan fortsätta föra kampen för de krav som varit fackföreningsrörelsens huvudmål i förhandlingarna: Att avskaffa allmänna visstidsanställningar, sätta stopp för arbetsgivarnas möjlighet att hyvla anställningsgrader samt för möjligheten att nyttja bemanningsföretag som medel för att undvika trygga anställningar.

Att både Seko och Kommunal uttalat sig för att driva kampen mot hyvling i avtalsrörelsen, och att Kommunal och Handels vill ta upp kampen mot allmän visstid, är i det sammanhanget efterlängtat. Pappers uttalade beredskap för sympatiåtgärder för sådana krav är också välkommet, och vi hoppas på fördjupad samordning i den riktningen. Vi är övertygade om att en förenad kamp för anställningstrygghet, där hela fackföreningsrörelsen ställer upp för varandra och då även för de förbund som har en svagare ställning på arbetsmarknaden, är vägen framåt. Vi känner också stor tillförlit till att en sådan skulle möta ett stort och positivt gensvar på arbetsplatserna.

Lina El Yafi, aktiv i Seko
Robert Mjörnberg, aktiv i Kommunal
Frida Tånghag, aktiv i Hotell och Restaurangfacket
Patrik Strand, aktiv i Kommunal
Nina Broman Costa, aktiv i Transport
Jan-Olov Carlsson, aktiv i IF Metall

Dela den här sidan:

Kopiera länk