sida

Dokument

Vänstern på jobbet (våren 2024)
EU-valrörelsenummer, tryckt i en upplaga om 43 300, sprids på arbetsplatser i hela landet.

Läs Vänstern på jobbet (vårnummer 2024) digitalt.

Vänstern på jobbet 2022 (Valrörelsenummer)
Vänstern på jobbet är producerad i samarbete med Vänsterpartiets fackliga nätverk, där ett växande antal fackligt aktiva samlas. Denna tidning sprids på arbetsplatser i hela landet, och syftet är dels att berätta för våra jobbarkompisar varför vi tycker att de ska lägga sin röst på Vänsterpartiet i valet den 11 september, dels att informera om vad partiet står för i viktiga frågor som påverkar hur vi har det på våra arbetsplatser.

Ladda ned tidningen här…

Facklig-politisk plattform
Syftet med den nya facklig-politiska plattformen är att presentera Vänsterpartiets inställning i de centrala facklig-politiska frågorna. Dessa ställningstaganden förankras i plattformen i en förståelse för fackföreningsrörelsen som folkrörelse, och i den bredare kontexten med en arbetsmarknad i förändring.

Ladda ned den här…

Vänsterpartisters arbete i fackföreningar
Dokumentet sammanfattar en del av den erfarenhet gjorts av fackligt engagemang: här fastslås en del om förhållningssätt till den fackliga verksamheten med syftet att inspirera och vara ett stöd för partimedlemmar som engagerar sig fackligt. En central utgångspunkt är engagemanget på arbetsplatserna. I dokumentet finns även en del om vikten av och metoder för att försvara och utveckla den fackliga demokratin, samt om det praktiska och principiella förhållandet mellan fackligt och politiskt engagemang.

Ladda ned den här…

Handbok för facklig organisering i Vänsterpartiet
Handboken ger tips och råd till dig som är medlem i Vänsterpartiet och fackligt aktiv på hur man kan förena sitt fackliga engagemang med partiverksamheten. I handboken får du veta hur du bildar en branschförening, och du får en massa förslag på aktiviteter som man kan jobba med för att stärka Vänsterpartiets närvaro på arbetsplatserna.

Ladda ned den här…

Uppdragsguide för fackligt-politiskt ansvariga
Dokumentet vänder sig i första hand till dig som fått uppdraget att ansvara för att utveckla partiets facklig-politiska arbete på distriktsnivå, och det är också ett bra dokument för alla som sitter i en distriktsstyrelse (med ett kollektivt ansvar för att stötta verksamheten). Uppdragsguiden beskriver hur fackligt-politiskt arbete kan bedrivas på ledningsnivå på ett sätt som håller samman och utvecklar verksamheten i förhållande till partiets olika delar.

Ladda ned den här…

Dela den här sidan:

Kopiera länk