Vänsterpartiets fackliga nätverk

Välkommen till Vänsterpartiets fackliga nätverk. I nätverket ingår alla medlemmar i partiet som uppgett facklig tillhörighet.

Aktuellt

Engagera dig

Fackliga Vänsterpartister

Är du fackligt engagerad och medlem i Vänsterpartiet? Gå med i Facebook-gruppen Fackliga Vänsterpartister (och glöm inte att besvara kontrollfrågorna).

Fackligt-politiskt nyhetsbrev

Klicka här för att läsa om fackliga nätverket på Vänsterpartiets hemsida och prenumerera på Vänsterpartiets fackligt-politiska nyhetsbrev.

Välkommen till Facklig Vänster!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?