Uttalande

Stöd Handels och HRF i kampen för ökade löner och anställningstrygghet!

Uttalande från ledningen för Vänsterpartiets fackliga nätverk med anledning av Handels och Hotell och Restaurangfackets strejkvarsel.

Fackförbunden Handels och HRF har sett sig tvingade att varsla om strejk. Detta efter att arbetsgivarna inom handeln och hotell- och restaurangnäringen satt sig på tvären: Dessa anser inte att dom anställda i nämnda branscher ska omfattas av den låglönesatsning som tecknades mellan parterna inom industrin, och som industriarbetare nu får ta del av. Inte heller vill de gå med på de fackliga krav som handlar om att öka anställningstryggheten.

Att arbetare inom handeln, hotell- och restaurangbranschen förtjänar löneökningar i linje med det ”märke” som satts i industrins förhandlingar borde vara en självklarhet. Kraven på låglönesatsningar, som ger procentuellt mer till lågavlönade grupper, är också självklara för oss att stödja: utan sådana satsningar får vi ett samhälle med allt större löneklyftor – med växande ojämlikhet som följd.

Det är inte heller så att det saknas pengar. Inom svensk handel har vinsterna fortsatt att öka trots Coronapandemin. Inom hotell- och restaurangnäringen, som förvisso drabbats hårt, har arbetsgivarna fått tillgång till stora statliga subventioner och ekonomiskt stöd vid korttidspermitteringar. Samtidigt har dom anställda betalat ett enormt pris för krisen, inte minst i form av massuppsägningar av tiotusentals visstidsanställda. Det vore dessutom helt ohållbart för fackföreningarna att sluta värna sina medlemmars villkor med anledning av kriser: Även i kriser kommer prishöjningar, hyreshöjningar, och utgifter för mat och annat som håller oss vid liv måste betalas.

Både Handels och HRF lyfter krav på åtgärder mot de många otrygga anställningarna. Handels kräver att det måste finnas objektiva skäl för visstidsanställningar. Det är viktiga krav: Inom båda branscherna är utnyttjandet av visstidsanställda mycket utbrett, inom detaljhandeln är mer än var tredje anställd visstidsanställd för att ta ett exempel. En mycket stor otrygghet präglar vardagen för väldigt många arbetare i dessa branscher.

Vänsterpartiets fackliga nätverksledning uppmanar alla fackligt engagerade, och alla som stödjer kampen för ökad trygghet och rättvisa, att visa sitt stöd till Handels och HRF. Vi uppmanar alla att sprida de fackliga organisationernas kampanjer i sociala medier i sina egna kanaler. Vi uppmuntrar till uttalanden till stöd för kraven i lokala fackklubbar, -sektioner och avdelningar. I händelse av strejk uppmuntrar vi allmänheten och alla goda krafter att på lämpliga vis och inom ramen för hälsorekommendationer att visa stöd till strejkvakter, och på annat sätt bidra till att stärka opinionen till stöd för Handels och HRF:s berättigade krav.

Lina El Yafi, aktiv i Seko
Robert Mjörnberg, aktiv i Kommunal
Frida Tånghag, aktiv i Hotell och Restaurangfacket
Patrik Strand, aktiv i Kommunal
Nina Broman Costa, aktiv i Transport
Jan-Olov Carlsson, aktiv i IF Metall

Dela den här sidan:

Kopiera länk