Facklig-politiska dokument

Nya partidokument om facklig-politisk organisering

Facklig-politisk plattform
Den nya facklig-politiska plattformen är ett förslag som kommer att läggas fram för partistyrelsen efter en remisstid som sträcker sig till 30 september (2021). Tills dess, inför slutredigering, kan alla medlemmar lämna synpunkter och funderingar. Synpunkter skickas till partiets facklig-politiske sekreterare: [email protected]

Vänsterpartisters arbete i fackföreningar
Det nya dokumentet ”Vänsterpartisters arbete i fackföreningar” kretsar kring förhållningssätt kring det fackliga engagemanget. Dokumentet är ute på remiss, också till 30 september (2021), och alla medlemmar kan lämna synpunkter och funderingar. Skicka dessa till partiets facklig-politiske sekreterare: [email protected]

Handbok för facklig organisering inom Vänsterpartiet
Nytt dokument från partikansliet om fackligt engagemang i Vänsterpartiet, med en rad förslag på tips och idéer om aktiviteter och organisering.

Uppdragsguide Facklig-politiskt ansvariga
Nytt dokument från partikansliet som ger vägledning åt partiets fackligt-politiskt ansvariga på distrikts/lokal nivå.

Dela den här sidan:

Kopiera länk